Syksy
Opintojakson nimi Digitaidot kunnolla vauhtiin
Opintojakson ajankohta 25.10.2021 - 17.12.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jari Uimonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 14.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Digitaidot kunnolla vauhtiin

25.10.2021 - 17.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä toteutus on tarkoitettu vain ammattiliitto Ammattiliitto TEHY:n jäsenille!

Ensimmäinen osa 1 op

 • Ohjelmistojen (Word, Excel, PowerPoint ja Teams) esittely, peruskäsitteet, termistö ja peruskäyttö: dokumenttien luomisen, muokkaamisen ja tallettamisen perusteet, tekstin muokkaaminen ja muotoilu sekä valmiiden muotoilujen käyttäminen
 • Kuvien, taulukkojen ja kaavioiden lisääminen ja peruskäyttö Word-asiakirjoissa ja PowerPoint-esityksessä Excel-työkirjoissa
 • Videopuhelut ja -konferenssit Teams-ohjelmistoa käyttäen
 • Oleelliset lisätoiminnot: tulostaminen, etsi- ja korvaa, kopiointi ja liittäminen

Toinen osa 1 op

 • Edistynyt asiakirjojen muokkaaminen: tyylit, palstat, ylä- ja alatunnisteet, sivunumerot, kansilehti sekä pitkien asiakirjojen ominaisuudet kuten viitteet ja asiakirjan jakaminen osiin
 • Katsaus Excel-funktioihin, yleisimmät funktiot ja funktioiden käyttö (lisääminen, sisäkkäiset funktiot)
 • Esiintyminen ja PowerPoint: hyvän esityksen rakenne ja osat, esiintymistilanne, esiintymiset apuvälineet PowerPointissa, näytön jakaminen
 • Edistyneet PowerPoint:in ominaisuudet: SmartArt-tekniikka, videoiden käyttö
 • PDF-tiedostomuodon käyttäminen
 • Edistyneet Excel-työkirjojen ominaisuudet: taulukot edistynyt muokkaaminen, ehdollinen muotoilu, sekaviittaukset ja kaavantarkastustyökalut

Kolmas osa 1 op

 • Yhteistyö Word-asiakirjojen muokkaamisessa: Muokkausmerkintöjen käyttö sekä asiakirjan kommentointi
 • Word-asiakirjojen muotoileminen valmiiksi muille: Omien asiakirjamallien luominen ja rakenneosien käyttö
 • Edistynyt data-analytiikka Excel-ohjelmistolla käyttäen sekä luetteloaineistoja, että pivot-raportointia: Luetteloaineistojen perusteet, muokkaus ja laskenta sekä pivot-taulukon ja -kaavioiden perusteet, analysointi sekä laskentamahdollisuudet
 • PowerPoint etätyöskentelyssä: Videon tekeminen PowerPointilla, näyttötilanne, tekstitykset, esityksen tallentaminen videoksi
 • Edistyneet PowerPoint-ominaisuudet: Piirto, näyttöleikkeet, siirtymät ja animaatiot, PowerPointin muut tallennusvaihtoehdot (PDF, GIF-animaatio, jne.)

Tavoitteet

 • Ymmärrät Word-, Excel-, PowerPoint- ja Teams-ohjelmistojen perusteet ja pystyt käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti.
 • Asiakirjasi ovat ulkoasultaan ammattimaisia ja käytät niissä joustavasti kuvia ja taulukoita
 • Esitelmäsi on rakenteeltaan hyviä ja niitä tukeva diaesitys on ammattimainen
 • Käytät sujuvasti Exceliä erilaisiin yksinkertaisiin ja monimutkaisiin laskelmiin sekä datan visualisointiin
 • Teamsin peruskäyttösi on sujuvaa
 • Tunnet opintojaksolla käsiteltävien ohjelmien käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka tekevät ohjelmistojen käytöstäsi joustavaa
 • Saat etäopiskelu- ja -työskentelytaitoja

Arviointikriteerit

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa, jossa on saatavilla kurssin materiaalit sekä harjoitustehtävät. Kurssin kuluessa laadit useita erilaisia asiakirjoja (esimerkiksi ammattimainen katsaus etätyötaitoihin), työkirjoja (esimerkiksi yrityksen myyntikirjanpito ja sen analysointi myyjittäin ja alueittain) sekä diaesityksiä (esimerkiksi tyylikäs yritysesittely, jossa on myös esitetty kaavion yrityksen talousluvut). Opiskelu tapahtuu suurelta osin harjoitusten kautta. Voit tehdä harjoitukset täysin omatoimisesti, mutta tueksesi tarjotaan runsaasti tukimateriaalia. Voit myös osoittaa osaamisesi vain tekemällä tehtävät ja edetä seuraavaan osaan.

Opintojakson tiedot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.