Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Digitekniikat
Opintojakson ajankohta 25.05.2020 - 14.08.2020
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala
Opettaja Outi Valkki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 30.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma

Digitekniikat

25.05.2020 - 14.08.2020

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa, osaa hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa ja osaa toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

Sisältö: valmiit komponentit, pilvipalvelut, ajankohtaiset toteutustekniikat ja rajapintatekniikat

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin perustaidot.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu verkossa.

Opintojakson tiedot

Katso tarkempi kuvaus ja toteutuksen lisätiedot opintojakson toteutussuunnitelmasta.