Non-stop
Opintojakson nimi Diskreetti matematiikka
Opintojakson ajankohta 31.07.2020 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.07.2020 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Diskreetti matematiikka

31.07.2020 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikkaan, joukko-oppiin, relaatioihin, fuktioihin ja kombinatoriikkaan liittyvät peruskäsitteet sekä niiden yhteyden sovelluksiin.

Sisältö

  • Logiikka
  • Joukko-oppi
  • Relaatiot
  • Funktiot
  • Kombinatoriikka
  • Verkot

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun opiskelija on suorittanut siitä vähintään 80%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Kaikki ilmoittautuneet pääsevät kurssille ja sen opiskeluaikaa ei ole rajattu.

Ilmoittautumistiedot

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty.