Non-stop
Opintojakson nimi Diskreetti matematiikka
Opintojakson ajankohta 31.07.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.07.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Diskreetti matematiikka

31.07.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikkaan, joukko-oppiin, relaatioihin, fuktioihin ja kombinatoriikkaan liittyvät peruskäsitteet sekä niiden yhteyden sovelluksiin.

Sisältö

 • Logiikka
 • Joukko-oppi
 • Relaatiot
 • Funktiot
 • Kombinatoriikka
 • Verkot

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun opiskelija on suorittanut siitä vähintään 80%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Kaikki ilmoittautuneet pääsevät kurssille ja sen opiskeluaikaa ei ole rajattu.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.