Kevät
Opintojakson nimi Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 12.03.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi

06.02.2023 - 12.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti.
 • tunnistaa rakenteiden “kompastuskivet”.
 • käyttää perinteisiä knoppirakenteita (yo-kirjoitukset).
 • tuottaa yksinkertaista tekstiä arkielämästään ja opiskelustaan.

Sisältö:

Ruotsin rakenteiden tehoduunaus:

 • substantiivien taivutus ja määräysmuodot
 • verbien taivutus
 • futuuri, konditionaali, att-partikkeli, man-rakenne
 • adjektiivien taivutus ja vertailu
 • päälauseen, kysymyslauseen ja sivulauseen sanajärjestys
 • pronominit
 • lukusanat
 • perusprepositiot ja aikaa ilmaisevat prepositiofraasit

Lopullinen sisältö päätetään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja heidän toiveiden pohjalta.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja. Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakson aikana on mahdollisuus harjoitella kielen rakenteita muun ryhmän ja opettajan kanssa ns. ”harkkatunneilla”. Niiden ajankohta ilmoitetaan ennen opintojakson aloitusta opettajan infovideolla.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!