Kesä
Opintojakson nimi eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2021 - 15.08.2021
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Ryynänen Sirpa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

01.06.2021 - 15.08.2021

Opintojakson kuvaus

Opintojakso sisältää kansainvälisessä eChild -hankkeessa tuotettua oppimateriaalia, monipuolisen verkkotentin sekä tuotesuunnittelutaitoja testaavan tuotesuunnittelutehtävän. Opintojakso sisältää perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien perusteet.

Keskeinen sisältö:

  • Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
  • Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
  • Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
  • Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
  • Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeistenmenetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa

Edeltävyysehdot

Suositellaan yhden vuoden perusopintoja

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin ja muiden opiskelijoiden tehtävien kommentointiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: aineistoihin perehtyminen, itsenäinen tiedonhankinta, harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen, muiden osallistujien tehtävien kommentointi sekä itsearviointi ja reflektointi.

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä:

Opintojakso soveltuu niin muotoilijoille, vestonomeille kuin muille lasten muodista ja lastentarvikkeista kiinnostuneille.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton.