Kesä
Opintojakson nimi eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ryynänen Sirpa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Keskeinen sisältö:

  • Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
  • Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
  • Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
  • Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
  • Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeisten menetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa

Edeltävyysehdot

Suositellaan vähintään yhden vuoden amk-perusopintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tentit ja aineistoihin perehtyminen 50 h Vuorovaikutukselliset tehtävät ja niihin liittyvät aineistot 35 h Tuotekehitys/suunnittelutehtävä 50 h

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Voit suorittaa tämän opintojakson tehtävät oman osaamisesi/opiskeluosaamisesi taustoja hyödyntäen ja tarkastella asioita oman osaamisen näkökulmasta, oli se sitten esimerkiksi muotoilun, liiketoiminnan, tekniikan tai vaikka terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Opintojakso sisältää teoriaa, tenttejä, vuorovaikutuksellisia tehtäviä sekä tuotekehitys/suunnittelutehtävän.

Osassa tehtävistä on valittavissa useita vaihtoehtoja, valitse niistä itsellesi sopivin ja sovella oman osaamisesi näkökulmasta.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.