Syksy
Opintojakson nimi Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Opintojakson ajankohta 30.08.2021 - 17.12.2021
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Päivi Sanerma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.08.2021 - 30.09.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

30.08.2021 - 17.12.2021

Opintojakson kuvaus

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

 1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
 2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
 3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
 4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
 5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
 6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Suorituksen järjestys moocin sisällä on osittain määritelty.

Moocin suoritettuasi

 • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
 • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
 • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Arviointikriteerit

Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on opiskellut oppimateriaalit ja tehnyt kaikki palautettavat tehtävät, sekä tehnyt testit hyväksytysti. Opintojakson lopussa suoritetaan osaamisen varmistava osaamistesti,  jonka läpäiseminen vaaditaan hyväksyttyyn suoritukseen

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Hamkin moodle alustalle. Opetus toteutuu ajasta ja paikasta riippumattomina MOOC opintoina sillä ajanjaksolla kun opintokokonaisuus on auki.

Kokonaisuudessa suoritetaan ensin hyväksytysti osio 1. Tämän suorituksen jälkeen voi edetä kokonaisuuden loppuun ja suorittaa tietotestin hyväksytysti ja saada suorituksen.

Opintojakson tiedot

Kaikki toteutukselle ilmoittautuneet mahtuvat mukaan toteutukseen.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.

Ilmoittautumistiedot

 • Opintojaksolle voi ilmoittautua 30.9. saakka.
 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää Purosta kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle
 • Saat sähköpostiviestin, kun sinut on hyväksytty ja  sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä.