Kevät
Opintojakson nimi Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Opintojakson ajankohta 10.01.2022 - 31.05.2022
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Olli Vesterinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 29.04.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

10.01.2022 - 31.05.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
  • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Opintojen sisältö

  • Eettisen toimintamallin kokonaisuus
  • Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
  • Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
  • Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
  • Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
  • Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on opiskellut oppimateriaalit ja tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä tehnyt testit hyväksytysti. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan osaamistestin läpäiseminen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-alusta Diaklessa oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso tulee olla suoritettuna 31.5.2022 mennessä.

Opintokokonaisuudessa on kuusi osa-aluetta. Osa-alueet sisältävät erilaisia tehtäviä ja harjoitteita liittyen eettisen toimintamallin käsitteisiin ja sen osiin. Ensimmäisen osa-alueen suoritettuasi hyväksyttävästi, pääset tenemään seuraaviin osioihin. Suosittelemme niiden suorittamista järjestyksessä 2-5. Opintokokonaisuuden 6. osio on osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö.

Opintojakson tiedot

Opintokokonaisuus on rakennettu ammattikorkeakoulujen verkoston yhteistyönä. Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Opetus toteutuu aikaan ja paikkaan sitomatta MOOC-opintoina sillä ajanjaksolla kun opintokokonaisuus on auki. Opintokokonaisuus suoritetaan siis itsenäisesti verkko-opintoina.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle voi ilmoittautua 22.11.2021-29.4.2022 välisenä aikana ja ilmoittautumiset rekisteröidään noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta (pois lukien loma-ajat). Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkkoalustalla ja se tulee olla suoritettuna 31.5.2022 mennessä.

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.