Syksy
Opintojakson nimi Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Päivi Sihvo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
  • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Sisältö

Tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan etiikkaa! Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

  1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
  2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
  3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
  4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
  5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
  6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Arviointikriteerit

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Suosittelemme etenemään opinnoissasi osioiden numerojärjestyksestä oppimisesi rakentumisen varmistamiseksi. Suoritettuasi osion 1 hyväksytysti, voit edetä osioihin 2-5. Tämän jälkeen saavut osioon oman osaamisesi arviointi ja osaamisen näyttö.

Ajankäyttösuositus työskentelyssäsi opintokokonaisuuden parissa on 27 tuntia/ opintopiste eli yhteensä 54 tuntia.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.