Non-stop
Opintojakson nimi Eettinen toimintamalli
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Eija Viitala, Taija Nöjd
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Eettinen toimintamalli

01.02.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
  • ymmärtää eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • ymmärtää ja on saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Sisältö:

  • Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle sote-alalla huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sotealan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.
  • Koulutus on tarkoitettu kaikille sote-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävää osaamista

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintokokonaisuudessa on kuusi osa-aluetta. Osa-alueet sisältävät erilaisia tehtäviä ja harjoitteita liittyen eettisen toimintamallin käsitteisiin ja sen osiin. Ensimmäisen osa-alueen suoritettuasi hyväksyttävästi, pääset tenemään seuraaviin osioihin. Suositeltavaa on niiden suorittaminen järjestyksessä 2-5. Opintokokonaisuuden 6. osio on osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö.

Opintojakso toteutuu 1.2. – 8.12.2022 aikavälillä.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 1.2.2023. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.