Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Eettisen organisaatiokulttuurin johtaminen vanhuspalveluissa (YAMK)
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Minna-Maria Behm
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Eettisen organisaatiokulttuurin johtaminen vanhuspalveluissa (YAMK)

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • tunnistaa eettistä kuormitusta aiheuttavia tilanteita vanhuspalveluissa
  • tunnistaa eettistä organisaatiokulttuuria määrittäviä tekijöitä vanhuspalveluissa
  • soveltaa eettisen organisaatiokulttuurin mallia eettisissä ongelmatilanteissa vanhuspalveluissa
  • arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisön eettistä organisaatiokulttuuria vanhuspalveluissa

Sisältö: Opintojakson asiantuntijuusalueet: Jaksolla eettistä organisaatiokulttuuria tarkastellaan vanhuspalvelujen viitekehyksessä.

  • Eettinen organisaatiokulttuuri
  • Eettinen kuormittuminen
  • Kapteinin (2008) CEV -malli
  • Eettisen organisaatiokulttuurin johtaminen

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu ajalla 1.5.-31.8.2023 itsenäisinä verkko-opintoina Moodle-alustalla. Opintojakson tehtävät arvioidaan 30.9.2023 mennessä, jokainen osa-alueiden tehtävistä arvosanalla 0-5.

Opintojakson lisätiedot

Toteutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso soveltuu hyvin kaikille YAMK-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita eettisen organisaatiokultttuurin johtamisesta ja kehittämisestä, muillekin kuin vanhuspalveluissa työskenteleville.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Paikat ovat täynnä, eikä jälki-ilmoittautumisa oteta vastaan.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.