Non-stop
Opintojakson nimi EKG:n tunnistaminen
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

EKG:n tunnistaminen

10.01.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat sydämen anatomian ja fysiologian perusteet. Osaat laadukkaan EKG:n perusteet hoitotyössä Osaat tutkia järjestelmällisesti ja tunnistaa tavallisimpia EKG-löydöksiä hoitotyössä Vahvistat teoriaosaamistasi, kuinka sairaanhoitaja tunnistaa normaalin EKG:n ja tavallisimpia muutoksia EKG-löydöstilanteissa. Sisältö: Sydämen anatomian ja fysiologian kertaus. Verkkomateriaali ja tietotesti 1. Laadukkaan EKG:n ottaminen hoitotyössä. Verkkomateriaali ja tietotesti 2. EKG:n tutkiminen ja tunnistaminen. Verkkomateriaali ja tietotesti 3. EKG:n löydösharjoitteet. Verkkomateriaali. Lopputentti.

Arviointikriteerit

Kahden kuukauden opiskeluajan aikana sinun tulee suorittaa kolme tietotestiä ja numeraalisesti arvioitava lopputentti.

EQF6-arviointikriteerien mukainen arviointi

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimisalustalla on kuvattu opiskelumateriaali.

Opintojakson tiedot

Tämä opintojakso alkaa 10.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.