Syksy
Opintojakson nimi Eläinten hyvinvointi matkailualalla
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sini Kestilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Eläinten hyvinvointi matkailualalla

03.10.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa

  • kuvata mitä tarkoitetaan eläinten hyvinvoinnilla matkailualalla.
  • tunnistaa eläinmatkailupalvelut ja eläinmatkailupalvelun laatuun, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja viestintään liittyvät tekijät.
  • kuvata eri tutkimusnäkökulmat, joista eläinten ja matkailun välistä suhdetta voidaan lähestyä
  • tunnistaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavia asioita laaja-alaisesti ja tunnistaa kehittämiskohtia eläinten hyvinvointiin liittyen

Kompetenssit: eettinen osaaminen ja vastuullisuus, vastuullinen palveluliiketoimintaosaaminen, turvallisuusosaaminen

Sisältö:

  • Eläinmatkailupalvelujen laatu, hyvinvointi, turvallisuus ja viestintä
  • Tutkimusnäkökulmat eläinten ja matkailun välisistä suhteista
  • Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat asiat
  • Kehittämiskohtia eläinten hyvinvoinnissa

Arviointikriteerit

Hyväksytty – Hylätty

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu, itsenäinen työskentely, verkkoseminaari Moodle, word, wordpress

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi