Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Energian käyttö asuinrakennuksessa
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Pirkko Harsia
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Energian käyttö asuinrakennuksessa

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Energiakriisi ja laajemmin energiamurros on nostanut esiin energian merkityksen koko yhteiskunnan ja jokaisen arkielämän toimivuudelle. Energiakustannukset ja erityisesti sähkön hintamuutokset ovat tuoneet esiin energian säästön ja sen käytön ajoittumisen merkityksen. Tällä opintojaksolla tutustutaan jokaisen oman elinympäristön energian käyttöön. Erityisesti perehdytään sähkön käyttöön liittyviin näkökulmiin, kustannuksiin ja vaikutuksiin.   Samalla kerätään arvokasta seurantatietoa kotien energiankäytön tutkimuksiin.

Opintojakson keskeisenä sisältönä on tutustua kotitalouden energian käyttöön, selvittää siihen vaikuttavia tekijöitä ja tutustua taloteknisiin järjestelmiin vakioidun kyselyn pohjalta. Selvitystehtävät on laatinut MOTIVA.  Harjoitustyönä keräämä tieto tulee aidosti hyödyksi energiankäytön tutkimuksiin ja opintojakson lopuksi vertaillaan selvityksen tuloksia. Lisäksi opintojaksoon sisältyy kyselyn aiheisiin liittyvää lisätietoa rakennusten energian ja erityisestä sähkön käyttöön liittyvistä aiheista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on kokonaisuudessaan verkkototeutus. Suurimman osan tehtävistä opiskelija voi suorittaa oman aikataulun mukaan itsenäisesti. Toteutuksessa on yksi yhteinen aloitus sekä yhteenvetotilaisuus etätoteutuksena.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.