Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Energy markets
Opintojakson ajankohta 09.02.2023 - 30.03.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 22.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Energy markets

09.02.2023 - 30.03.2023

Opintojakson kuvaus

Objective: After this course students are able to: • carry out profitability calculations related to energy production, energy use, energy tariffs and the appraisal of investment. • explain the Finnish energy policy (content, goals and implementation). • know the past and future trends (scenarios) of energy consumption. • calculate the price of the energy produced. Content: Which are the key points of Finnish energy policy? How to analyse energy consumption (past and future scenarios)? How is energy policy implemented? What are energy resources and their adequacy? How to utilize profitability calculations (investments, energy saving)? What are the energy production costs of power plants and tariffs? How to learn load duration curves? How to optimize energy production?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Activities in lecture and exercise sessions will help you to learn the basics of energy markets. The course grade consists of a personal Learn exam (70 %) and a video presentation of 1-2 persons (30 %).

Assessment scale: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Core content, 36 h lectures (LiveAC)

1. Learn materials https://learn.xamk.fi 2. Klimstra, J., Hotakainen, M., Smart power generation, Avain Publishers, Helsinki Finland, 2011, 194 p. 3. https://www.ilmastonyt.fi/opiskelemaan.html, University of Helsinki 4. https://www.motiva.fi/en/solutions, Motiva