Syksy
Opintojakson nimi Englannin aktivointi 4 op
Opintojakson ajankohta 27.09.2022 - 13.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sanna Lomma-Lahtinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 13.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Englannin aktivointi 4 op

27.09.2022 - 13.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista englannin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tapaamme verkossa tiistaisin 16.30-18.

Hill-sessioita 90min. kerrallaan, n.12 kertaa. Linkki Hilll-sessioihin lähetetään ilmoittautuneille ennen opintojakson alkamista.

Teemme opintojaksolla kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Hill-opetusympäristö mahdollistaa myös pienryhmätyöskentelyn.

Käsittelemme mm. seuraavia asioita:

-ääntäminen

-aikamuodot ja niiden käyttö

-sanajärjestys

-artikkelit

-prepositiot

-aktiivi ja passiivi

-persoona- ja muut pronominit

Opintojakson tiedot

Moodle

Käytämme opinnoissa Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy mahdollinen lisämateriaali ja tehtävät. Lisäksi Moodlessa on nähtävissä opintojakson rakenne. Moodle-avain annetaan opintojakson alussa.

Hill

Käytämme SAMKissa verkkoluentojen pitämiseen SAMKin Hill-verkkoluentojärjestelmää. Hill-verkkoluentojärjestelmä mahdollistaa tunneille osallistumisen paikasta riippumatta. Opiskelijat voidaan jakaa tunneilla työskentelemään pienryhmiin tai pareittain.

Verkkotunneille osallistuakseen opiskelija tarvitsee tietokoneessaan toimivan mikrofonin ja kaiuttimet/headsetin ja javan. Tunneille voi osallistua myös mobiililaitteella.

promentor.net

Oppimisen tukena käytämme myös promentor.net -sivustoa. Palvelu on opiskeljoille maksutonta. Kirjautuminen sivustolle tapahtuu SAMK-tunnuksilla.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.