Kevät
Opintojakson nimi Englannin aktivointi 4 op (-3051)
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 28.04.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Päivi Sorvi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Englannin aktivointi 4 op (-3051)

16.01.2023 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista englannin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Sisältö

Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus on torstai-iltaisin klo 16.30 – 18.00.

HILL-sessioita 90min. kerrallaan 14 kertaa + tentti. Kutsu ensimmäiseen HILL-sessioon tammikuussa lähetetään ilmoittautuneille ennen opintojakson alkamista.

Teemme opintojaksolla kirjallisia ja suullisia harjoituksia. HILL-opetusympäristö mahdollistaa myös pienryhmätyöskentelyn.

Käsittelemme mm. seuraavia asioita:

-ääntäminen

-aikamuodot ja niiden käyttö

-sanajärjestys

-artikkelit

-prepositiot

-aktiivi ja passiivi

-persoona- ja muut pronominit

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.