Non-stop
Opintojakson nimi Englannin aktivointi 4 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Annika Valo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Englannin aktivointi 4 op, nonstop

15.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista englannin kielen opinnoista.

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.

Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, keskeisiä rakenteita, perussanastoa, kielenoppimisstrategioita.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka lähtötasotestin perusteella tarvitsevat kieliopin, sanaston, puhumisen ja ääntämisen kertausta ennen varsinaiselle opintojaksolle (ammattikorkeakoululainsäädännön mukaiselle pakolliselle englannin opintojaksolle) siirtymistä.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson käytännön toteutus: Opintojakso on jaettu eri aiheiden mukaisiin osioihin. Osioissa on pakollisten tehtävien lisäksi vapaaehtoisen luonteisia harjoitustehtäviä, joita opiskelija voi harjoitella niin kauan, kunnes kokee osaavansa jonkin tietyn asian. Tehtäviin voi liittyä verkossa tapahtuvaa, ajasta riippumatonta vuorovaikutuksellisuutta (esim. keskustelua Moodlessa keskustelupalstalla ja palautteen antamista muille osallistujille).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.