Non-stop
Opintojakson nimi Englannin aktivointi 4 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 14.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Annika Valo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 15.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Englannin aktivointi 4 op, nonstop

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista englannin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen. Sisältö Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

NONSTOP-opintojaksolla opiskelijalla tulee olla erittäin hyvät itsensä johtamisen taidot ja kyky sekä motivaatio itsenäiseen opiskeluun.

Huomioithan, että opintojakson järjestelyihin liittyen (esim. tehtävien suoritus) ei voida tehdä erityisjärjestelyjä tai räätälöintejä.

Opintojakso on avoin kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Koska opintojakso ei sisällä ajastettuja läsnäoloa vaativia oppitunteja, opintojaksoon sisältyy palautettavia (mahdollisesti kommentoitavia) oppimistehtäviä yhteisille keskustelualueille. Vaikka siis opintojakson luonne on NONSTOP, opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden toteutuksella opiskelevien kanssa.

Opintojakso suoritetaan nonstop-toteutustapana verkko-opintoina: opiskelija voi itse valita opintojakson aloitusajankohdan sekä suoritustahdin.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.