Kevät
Opintojakson nimi Englannin kielen valmentavat opinnot
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Hanna-Kaisa Hokkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 15.12.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Englannin kielen valmentavat opinnot

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Englannin kielen valmentavat opinnot -opintojakson (linkki Humakin verkkokauppaan) suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin perusrakenteet halliten.

Opintojen aikana opiskelija vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista.

Opintojakson sisältöön kuuluu kielen perussanasto ja -rakenteet sekä kielitaidon soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu erityisesti sosiaali- ja kulttuurialaa opiskeleville. Suositeltu toisen lukuvuoden aikana, ennen ammatillisia englannin kielen opintoja.

Arviointikriteerit

Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opiskelijan tulee perehtyä erilaisiin materiaaleihin ja tehdä tehtäviä niiden pohjalta. Kurssilla on runsaasti erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävät ovat kielioppi-, kielentuottamis- ja ymmärtämistehtäviä sekä sanastotehtäviä.

Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella. Tehtävät sisältävät myös vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä koe.

Opintojakson tiedot

Opiskelijalla tulee olla käytössään asiaankuuluvat verkko-oppimisvälineet.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.