Non-stop
Opintojakson nimi Englannin tehovalmennus (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 03.01.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.06.2023 - 01.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Englannin tehovalmennus (nonstop-aloitus)

01.08.2023 - 03.01.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti ja suullisesti englanniksi keskeisimmissä viestintätilanteissa.
  • Osaat hyödyntää erilaisia englannin opiskelun apuvälineitä esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja ääntämisen sekä sanavaraston kehittämisessä.
  • Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Sisältö:

  • Mitkä ovat keskeisimmät englannin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi?
  • Miten reagoit tavallisissa puhetilanteissa?
  • Kuinka laadit lyhyitä tekstejä englanniksi?
  • Kuinka kehität ääntämistäsi ja sanavarastoasi ja kuvaat tapahtumia oikeassa aikamuodossa?
  • Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi ja käytät apuvälineitä tehokkaasti?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, jotka opiskelijat suorittavat oman aikataulun mukaan ja verkkotentin, johon myös arviointi perustuu.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suulliseen harjoitteluun. Suullista harjoitelua varten järjestetään verkkoseminaarit, joista tarkemmat tiedot ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla. Osallistuminen verkkoseminaareihin on vapaaehtoista, mutta suosittelemme, että kaikki opiskelijat osallistuvat yhteen verkkoseminaariin. Verkkoseminaarit pidetään Zoomissa.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijat pääsevät aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Hinta:

12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Huomaathan, että Xamk Pulsen nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten ammattiliittosi korvaa sinulle koulutusmaksun, olethan yhteydessä suoraan ammattiliittoosi.

Peruminen:

Xamk Pulsen nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta, vaan ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!