Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Englanti 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 14.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Annika Valo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 15.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Englanti 3 op, nonstop

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämä vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. Opiskelija selviytyy englannin kielellä tavallisimmissa työelämän ja vapaa- ajan tilanteissa ja osaa lukea alansa tekstejä. Syntyvän osaamisen luokitus: Perusosaaminen

Sisältö

alaan liittyvät tekstit ja koulutusalan ammattikielen erityispiirteet, alan keskeisen ammattisanaston kartuttaminen ja tavallisimmat vuorovaikutustilanteet. Taitotasotavoite: B2.

 

 

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: taitotaso B1.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson käytännön toteutus: Opintojakso on jaettu eri aiheiden mukaisiin osioihin (esim. Meetings, Telephoning in English jne.). Jokaisessa osiossa on pakollisia tehtäviä, jotka mittaavat suullista ja/tai kirjallista kielen osaamista. Pakollisissa tehtävissä täytyy käyttää monipuolisesti oman alan tilanteita ja sanastoa. Pakolliset tehtävät tulee tehdä päästääkseen etenemään seuraavaan osioon. Osioissa on myös vapaaehtoisen luonteisia harjoitustehtäviä, joiden avulla opiskelija voi harjoitella sanastoa. Useaan tehtävään liittyy verkossa tapahtuvaa, ajasta riippumatonta vuorovaikutuksellisuutta (esim. keskustelua Moodlessa keskustelupalstalla ja palautteen antamista muille osallistujille).

Tarvitset tehtävien tekemiseen videokameratoimintoa. Kasvosi täytyy näkyä suullisissa palautettavissa tehtävissä. Jokaisen opintojaksolle osallistuvan tulee olla tietoinen siitä, että tällä toteutuksella täytyy pystyä videoimaan tietyt tehtävät, niitä ei voi tehdä muulla tavoin.

Tätä opintojaksoa ei siis voi suorittaa vain tentin tekemällä, vaan tehtävät ovat olennainen osa opintojakson suoritusta.

Opintojakson tiedot

Tarvitset tehtävien tekemiseen videokameratoimintoa. Kasvosi täytyy näkyä suullisissa palautettavissa tehtävissä. Jokaisen opintojaksolle osallistuvan tulee olla tietoinen siitä, että tällä toteutuksella täytyy pystyä videoimaan tietyt tehtävät, niitä ei voi tehdä muulla tavoin.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.