Non-stop
Opintojakson nimi Ennakoiva kehittäminen
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katariina Perttula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 31.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ennakoiva kehittäminen

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdyt sosiaali- ja terveysalalla käytettäviin palvelu- ja osaamistarpeiden ennakointimenetelmiin.

  • Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä ennakoivan kehittämisen idean ja merkityksen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä.
  • Opit tietämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ja osaamisen ennakoinnissa käytettäviä tyypillisimpiä menetelmiä.
  • Omaat tietoa sosiaali- ja terveysalalla tehdyistä tulevaisuuden ennakoinnin prosesseista.
  • Saat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ennakoivan kehittämisen prosesseja itse sekä tehdä kehittämisehdotuksia tulosten perusteella.
  • Opit analysoimaan erilaisia sosiaali- ja terveysalan palveluiden ennakoinnissa huomioonotettavia seikkoja, kuten sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia, eettisiä ja taloudellisia näkökulmia ennakoinnissa.

Sisältö:

  • Osaamisen ja palvelutarpeiden ennakointi sosiaali- ja terveysalalla
  • Ennakoivan kehittämisen menetelmät
  • Ennakoivan kehittämisen tulosten arviointi ja raportointi
  • Ennakointitiedon hyödyntäminen

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutuvat Moodle-oppimisympäristössä itsenäisinä oppimistehtävinä, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Kaikki tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson verkkoalustalta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 11.3.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).