Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Ennakoiva kunnossapito
Opintojakson ajankohta 30.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kirsi Niininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Ennakoiva kunnossapito

30.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tunnistamaan mitä tarkoittaa Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Opit tietämään perusteita muista ennakoivan kunnossapidon menetelmistä. Opit tunnistamaan yleisimpiä kunnossapidon tunnuslukuja ja hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Edelleen kehityt em. peruskäsitteiden tuntemisessa, valinnassa ja käytäntöön soveltamisessa. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja kunnossapidon menetelmiä sekä toimintoja. Olet oppinut tunnistamaan kunnossapidon peruskäsitteitä ja soveltamaan yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli kehittämään kunnossapitoa tuotantolaitoksessa.

TIETO JA YMMÄRRYS Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen tuotantolaitoksessa. Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) vaiheet.

MONIALAINEN OSAAMINEN Osaat työskennellä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kunnossapidon asiantuntijatehtävissä. Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö:

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmien tunnistaminen ja hyödyntäminen (esim. kunnonvalvonta).

RCM:n eli Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon keskeinen sisältö ja vaiheet. Muut ennakoivan kunnossapidon kehittämismenetelmät.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnet myös muita ennakoivan kunnossapidon menetelmiä. Tunnistat yleisimpiä kunnossapidon tunnuslukuja. Osaat hyödyntää kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Hylätty: Opiskelijan osaaminen ei täytä hyväksytyn suorituksen vaatimuksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tarkistathan toteutuksen aikataulun opintojen alussa, jos toteutuksessa on yhteinen aloitus, aloitukseen osallistuminen on tärkeää.

Opintojakson lisätiedot

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan  ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

HUOM. CampusOnline-kiintiö on täynnä.

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 19.12.2022 – 6.1.2023 ja viikolla 9.