Kesä
Opintojakson nimi Entreprenörskap inom social- och hälsovård
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Novia
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Nanette Westergård
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 23.04.2023
Ilmoittaudu

Entreprenörskap inom social- och hälsovård

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Målgrupp: Studerande inom hälsa- och välfärd.

 

Mål:

Studerande:

  • har insikter i entreprenörskap och företagande inom social-och hälsovårdsbranschen
  • har grundläggande kunskaper kring grundande av företag
  • utvecklar färdigheter i planering och genomförande av affärsverksamhetsplan
  • utvecklar förståelse för förtagande, entreprenörskap och sociala innovationer
  • kan identifiera och utveckla det inre ledarskapet

Innehåll:

  • Entreprenörskap och inre ledarskap
  • Innovation inom social- och hälsovård
  • Företagande
  • Praktiskt entreprenörskap

Edeltävyysehdot

Inga förkunskaper.

Arviointikriteerit

Vitsordsskala 1-5. Inlärningsuppgifter som beskrivs närmare på Moodle

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 

Onlinestudier. Information om kursen meddelas innan kursstart.

Kursen är öppen 1.5-31.8.2023