Kevät
Opintojakson nimi Eri-ikäisten päihteiden käyttö ja päihteettömyyteen tukeminen
Opintojakson ajankohta 25.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hoffren Päivi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 15.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Eri-ikäisten päihteiden käyttö ja päihteettömyyteen tukeminen

25.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Nämä opinnot suoritettuasi

  • tiedät enemmän päihteidenkäytön vaikutuksista eri ikäisille.
  • sinulla on tietoa päihteiden käytön hoitopolusta.
  • osaat ottaa puheeksi päihteiden käytön ja käyttää terveyttä edistäviä työmenetelmiä päihteitä käyttävien hoidossa.
  • sinulla on valmiuksia edistää eri-ikäisten päihteiden käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.
  • ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen päihteitä käyttävien kohtaamisessa ja hoitamisessa.
  • osaat antaa tietoa asiakkaalle/perheelle ja ennalta ehkäistä päihteiden käyttöä.
  • tiedät, miten tukea päihteettömyyteen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op. ja se on opiskelijatyönä 135 tuntia.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.