Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Maaranen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

19.09.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää, mitä erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Opiskelija tietää, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan ja miten erityisen tuen tarve voi ilmetä
  • Opiskelija tietää, millaisia asioita on huomioitava ohjattaessa erityistä tukea tarvitsevaa lasta

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.