Kesä
Opintojakson nimi Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riitta Räsänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat määritellä, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Osaat kuvailla erilaisia erityisen tuen ilmenemismuotoja ja nimetä erilaisia erityisen tuen palveluja
  • Osaat havainnollistaamillaisia asioita on huomioitava kohdattaessa erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä suunnitella hänen tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.