Kesä
Opintojakson nimi Ero lapsiperheessä
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 13.08.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mia Ikonen, Ulla Huhtalo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ero lapsiperheessä

22.05.2023 - 13.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaa huomioida ja tukea lasta ja vanhempia erotilanteessa ja ohjata tarvittavan avun piiriin.
  • Osaa huomioida perheenjäsenten yksilölliset tarpeet erotilanteessa.

Sisältö:

  • Opiskelija oppii tunnistamaan lapsia suojaavia tekijöitä vanhempien erossa ja lapsiperheen eron erityispiirteitä.
  • Opiskelija osaa huomioida ja tukea lasta sekä vanhempia erotilanteessa ja ohjata tarvittavan avun piiriin.
  • Opiskelija saa työkaluja tunnistaa ja työskennellä perheenjäsenten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti erotilanteissa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle -oppimisympäristössä. Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Opintojakso on avoinna ja suoritettavissa 22.5.-13.8.2023 välillä.

Ilmoittautumistiedot

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023. Ilmoittautuminen jatkuu mahdollisesti huhtikuun puolivälissä, kun Pepin päivitys on tehty.

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille toukokuun alussa. Kaikki mahtuvat mukaan.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 15 €/opintopiste.