Non-stop
Opintojakson nimi Esihenkilön työkalupakki
Opintojakson ajankohta 10.01.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sari Suominen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Esihenkilön työkalupakki

10.01.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

  • hakea ja hyödyntää erilaisia esihenkilön työkaluja tiimin sekä oman työskentelynsä ja kehittymisensä tukena
  • tarkastella omaa hyvinvointiaan ja kehittää sitä
  • arvioida ja kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö:

Esihenkilön työkalut seuraavista näkökulmista:

  • tiimin ja oman työskentelyn tukeminen ja kehittäminen
  • oman työhyvinvoinnin huomioiminen ja kehittäminen
  • omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi ja kehittäminen.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Esihenkilön työkalupakki on 100-prosenttinen HopOn-verkkototeutus, johon voit hypätä mukaan ja suorittaa sen itsellesi parhaiten sopivana aikana aikavälillä 10.1.-30.11.2022. Opintojakso sisältää kolme tehtäväpakettia, jotka yhdessä muodostavat 5 op:n laajuisen kokonaisuuden. Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Tehtäväpaketit suoritetaan järjestyksessä ja ne palautetaan Moodleen. Opettaja tarkistaa tehtävät kuukausittain: kuukauden loppuun mennessä palautetut tehtävät tarkistetaan aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, pois lukien heinä- ja elokuu. Tehtävät sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, oman osaamisen pohdintaa, kirjallista työskentelyä ja kontaktointia itse valittuun yritykseen (esimiehen haastattelu).

Ilmoittautumistiedot

Avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Opintojakson hinta 75 €. Avoimen amkin ilmoittautuminen päättyy 31.5.2022. Avoimen AMK:n paikkoja 40. Avoimen AMK:n opiskelijat saavat aloitusohjeet muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta.