Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Esihenkilötyö 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 29.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jonna Koivisto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Esihenkilötyö 5 op, nonstop

29.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa esihenkilön tehtävät ja vastuut sekä ymmärtää johtajuuden roolin esihenkilötyössä. Opiskelija ymmärtää esihenkilön vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen merkityksen sekä osaa ottaa huomioon vastuullisen toiminnan osana hyvää esihenkilötyötä. Opiskelija tunnistaa työyhteisössä esiintyviä haastavia tilanteita ja ymmärtää esihenkilön roolin niiden ratkaisemisessa. Opiskelija kehittyy oman esihenkilöosaamisen tunnistamisessa.

Sisältö

Esihenkilön tehtävät ja vastuut, johtajuus, esihenkilön vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, inhimillinen esihenkilötyö, palveleva johtaminen, vastuullisuus esihenkilötyössä, haastavat tilanteet ja niiden ratkaiseminen: työyhteisön konfliktitilanteet, pahoinvointi työssä, oman esihenkilöosaamisen kehittäminen: kyvykkyys itsensä johtamiseen, omien voimavarojen tunnistaminen.

 

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkototeutus. Opiskelu etenee opintojaksolla itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.12. klo 22.

 

Opintojakson tiedot

Normaalit opiskelussa tarvittavat:

Word-tekstinkäsittelyohjelma

Adoce Acrobat (.pdf-tiedostojen tekemistä varten)

E-kirjojen lukemiseen tarvittavat ohjelmat, ks. https://samk.finna.fi/Content/ekirjat.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.