Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Esimiesjuridiikka YAMK
Opintojakson ajankohta 20.02.2023 - 28.04.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kari Hämeenaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Esimiesjuridiikka YAMK

20.02.2023 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja tuntee olennaisen työelämään liittyvän lainsäädännön sisällön.
  • ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä.

Sisältö:

Tämän kurssin jälkeen tunnet keskeisen työ- ja virakasuhteeseen littyvän laisäädännön!

Opiskelija tuntee tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja osaa ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä. Opiskelija osaa työsopimuksen solmimimisen, työantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet, työehtosopimus, työaikalain ja vuosilomalain pääperiaatteet.

Opiskelija ymmärtää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa laatia työsopimuksen ja tuntee työehtosopimuksen merkityksen työsuhteessa. Opiskelija tuntee työaikalain, vuosilomalain pääpiirteet sekä virkasuhteeseen liittyvän keskeisen säätelyn

Arviointikriteerit

1-5

Arvosana muodostuu tentin perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus (aikaan sidotut luennot ja itsenäinen työskentely). Kurssilla tehdään harjoituksia. Kurssin moodlealustalla on linkki kunkin viikon luentoihin. Verkkotentti (Moodle tentti + valvonta Teams/Zoom).

Opetus lukujärjestyksen mukaan.Omatoiminen opiskelu ja tehtävät ohjeistetaan kurssialustalla. Aloitusluennot pakolliset ja kurssin suorittamisen edellytys. Lupa poissaloon tulee saada opettajalta. Kaikki harjoitukset on palautettava määräaikaan mennessä. Tarkempi ohjeistus kurssialustalla.

 

Opintojakson lisätiedot

Huom! Kurssilla aikaan sidottuja luentoja. Lukujärjestys valmistuu joulukuun aikana ja nähtävillä silloin toteutussuunnitelmassa.

Ilmoittautumistiedot

Nyt paikat ovat täynnä! Enempää ilmoittautumisia ei valitettavasti voi ottaa vastaan.

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.