Kevät
Opintojakson nimi Esimiestyö ja johtaminen YAMK
Opintojakson ajankohta 20.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasi Toivanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.11.2022 - 10.01.2023
Ilmoittaudu

Esimiestyö ja johtaminen YAMK

20.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Esimiestyö ja johtaminen YAMK -opintojakso antaa opiskelijalle yleisiä valmiuksia toimia esimies- ja johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa perehdytään johtamisen tietoperustaan ja teoriatiedon soveltamiseen käytäntöön opiskelijan omalla ammattialalla.

Sisällöt

 • johtamisen ja esimiestyön tietoperusta
 • strateginen, operationaalinen ja henkilöstöjohtaminen
 • esimiestyö
 • vapaaehtoistoiminnan johtaminen
 • kestävä kehitys ja johtaminen
 • oman alan organisaation johtamiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson opiskeluaan opiskelija:

 • on perehtynyt johtamisen tietoperustaan ja oman ammattialansa johtamisprosesseihin
 • osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimies- ja johtotehtävissä
 • osaa kehittää oman alan organisaation operationaalista johtamista muuttuvassa työelämässä
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson kaikkien osioiden suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava. Opintojakso tulee suorittaa toteutusajan päättymiseen mennessä. Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.  Opintojakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa. Opiskeluun sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia. Opintojaksoon kuuluu webinaareja. Webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista. Webinaarit tallennetaan ja ovat katsottavissa jälkikäteen.

Opintojakson webinaarit

 • 20.1.2023 klo 14–15.45
 • 17.3.2023 klo 14–15.45

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

“Hienoa että tämän tyyppisiä avoimia kursseja järjestetään, jotta voi hankkia itselleen tarpeellisia koulutuspohjia työhönsä tai tulevaisuuden opintoja ajatellen. (–)”

“Sisältö oli mielenkiintoinen ja toteutus erinomainen, mielenkiinto säilyi läpi koko kurssin”

“Parasta ovat olleet työelämään ja käytäntöön sidotut oppimistehtävät, joissa on voinut soveltaa ja avartaa oppimaansa teoriatietoa.”

“Kurssissa ehdottomasti parasta oli sen työelämälähtöisyys ja se, että koen voivani aidosti hyödyntää oppimaani tämän hetkisessä työtehtävässäni.”

“Tykkäsin kurssin käytännönläheisyydestä ja työelämän linkeistä/videoista, jotka elävöittivät kurssia hyvin. Verkko-opinnot sai toteuttaa itsenäiseen tahtiin, joka sopi työelämän ja opiskelujen yhteensovittamiseen. Minulla ei ole kehittämisideoita. Kurssi oli erittäin onnistunut!!”