Kevät
Opintojakson nimi Esimiesviestintä
Opintojakson ajankohta 25.01.2021 - 31.03.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 10.01.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Esimiesviestintä

25.01.2021 - 31.03.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana.
 • Osaat hahmottaa esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla.
 • Opit sellaisia viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään sekä muutostilanteissa.

Sisältö

 • Viestintä osana esimiestyötä
 • Esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Viestintä muutostilanteessa
 • Palautteen anto osana esimiesviestintää
 • Esimiehen haastattelu/oman esimiesviestinnän kehittäminen työntekijöiden palautekyselyn avulla
 • Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen/oman esimiesviestinnän kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä
 • Essee-tyyppisten tekstien tuottaminen

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 25.1. tutustumista varten. Osallistujille lähetetään kurssiavain sähköpostitse.

Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia Moodlen Collaborate-tilassa 2.2. klo 14-15.30 4.2. klo 14-15.30 9.2. klo 14-15.30 11.2. klo 14-15.30

Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Reaaliaikaisilla oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävien lähdekirjallisuusvinkkejä

 • Puro, Jukka-Pekka 2004. Esimiehen viestintätaidot.
 • Roth, Pia-Christina & Saarenpää, Jari 2020. Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä.
 • Kuusela,Sari 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot.
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.
 • Pirinen, Helka 2014. Esimies muutoksen johtajana.
 • Järvinen, Pekka 2014. Esimies ongelmatilanteissa.

Hyväksyttävään suoritukseen tarvitaan neljä tiivistä tekstiä, joissa on käytetty lähteitä apuna ja niihin on viitattu asianmukaisesti teksteissä. Neljänteen oppimistehtävään kuuluu joko esimiehen haastattelu tai oman esimiesviestinnän kehittäminen esim. palautekyselyllä.