Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Esimiesviestintä
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 30.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Esimiesviestintä

24.10.2022 - 30.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana.
 • Osaat hahmottaa esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla.
 • Opit sellaisia viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään sekä muutostilanteissa.

Sisältö

 • Viestintä osana esimiestyötä
 • Esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Viestintä muutostilanteessa
 • Palautteen anto osana esimiesviestintää
 • Esimiehen viestintä haasteellisissa tilanteissa

Arviointikriteerit

Hyväksyttävään suoritukseen tarvitaan neljä tiivistä tekstiä, joissa on käytetty lähteitä apuna ja niihin on viitattu asianmukaisesti teksteissä.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 24.10. tutustumista varten.

Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia Moodlen Collaborate-tilassa

1.11. klo 14-15.30

3.11. klo 14-15.30

8.11. klo 14-15.30

10.11. klo 14-15.30

Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Reaaliaikaisilla oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Opintojakson tiedot

Oppimistehtävien lähdekirjallisuusvinkkejä

 • Puro, Jukka-Pekka 2004. Esimiehen viestintätaidot.
 • Roth, Pia-Christina & Saarenpää, Jari 2020. Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä.
 • Kuusela, Sari 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot.
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.
 • Pirinen, Helka 2014. Esimies muutoksen johtajana.
 • Järvinen, Pekka 2014. Esimies ongelmatilanteissa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso soveltuu esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi sekä henkilöille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies- ja johtamistehtäviin.

Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen/oman esimiesviestinnän kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä. Opintojaksoon sisältyy verkko-oppitunteja ja itsenäistä opiskelua sekä neljän essee-tyyppisen tekstin tekeminen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.