Syksy
Opintojakson nimi Espanja 1, 5 op
Opintojakson ajankohta 13.09.2022 - 13.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Liisa Hannuksela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Espanja 1, 5 op

13.09.2022 - 13.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita.

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan kieliopin perusrakenteita ja perussanastoa sekä harjoitellaan kuullun kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista yksinkertaisissa arkipäivän viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.Tavoitetaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktitunnit kerran viikossa Hillissä tiistaisin klo 16.30-18.Runsaasti itsenäistä työskentelyä.

MOODLE

Käytämme opinnoissa Moodle-oppimisympäristöä.

HILL

Käytämme SAMKissa verkkoluentojen pitämiseen SAMKin verkkoluentojärjestelmä HILLiä. Opiskelijat jaetaan tunneilla työskentelemään pienryhmiin tai pareittain. Pidäthän kameraa auki pienryhmissä.

Pienryhmätyöskentelyyn pitää osallistua rauhallisesta paikasta, eikä samaan aikaan saa tehdä muita asioita. Kaikki ylimääräinen toiminta ja meteli häiritsee ryhmän muiden jäsenten työskentelyä. Ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuminen pakollista.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1). SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.