Kevät
Opintojakson nimi Espanja 2, 5 op
Opintojakson ajankohta 17.01.2023 - 25.04.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Liisa Hannuksela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 03.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Espanja 2, 5 op

17.01.2023 - 25.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan lisää kieliopin perusrakenteita ja perussanastoa sekä vahvistetaan kuullun kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista erilaisissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.Tavoitetaso A1/A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen.

Sisältö

Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita.

Edeltävyysehdot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet Espanja 1 -kurssin (5 op) tai vastaavan alkeiskurssin tai esim. 2-3 lukion kurssia.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktitunnit Hill-oppimisympäristössä kerran viikossa + runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Pakollisilla kontaktitunneilla läsnäolovelvollisuus 7/9. Vapaaehtoisilla kontaktitunneilla (joka neljäs kontaktikerta) ei läsnäolovelvollisuutta. Kontaktitunneilla runsaasti pienryhmätyöskentelyä (pienryhmätyöskentelyn aikana kamerat pidetään auki).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.