Kevät
Opintojakson nimi Espanja 2 (CEFR A2.1) 5 op
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 23.04.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Liisa Hannuksela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Espanja 2 (CEFR A2.1) 5 op

16.01.2024 - 23.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa kohdekielen perusrakenteiden ja perussanaston osaamistaan. Opiskelija syventää kielialueen, kulttuurin ja tapojen tuntemustaan.

Tavoitetaso A2.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Ääntämisen kertausta, suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. perheestä kertominen, sää, ostoksilla ja ravintolassa käynti, menneistä tapahtumista kertominen ja sähköpostin kirjoittaminen); keskeisiä rakenteita, esim. olla-verbit adjektiivin kanssa, adjektiivin vertailu, vokaalia vaihtavat verbit, refleksiiviverbit, perfekti ja hace que -rakenne, gustar/encantar/interesar ja doler -verbit, omistuspronominit ja persoonapronominien datiivimuodot; kielenoppimisstrategioita.

Edeltävyysehdot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet Espanja 1 -kurssin (5 op) tai vastaavan alkeiskurssin tai esim. 2-3 lukion kurssia.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktitunnit Hill-oppimisympäristössä kerran viikossa + runsaasti itsenäistä työskentelyä. Verkkototeutus Hillissä 16.1 – 23.4 tiistaisin klo 16.30-18 (ei viikoilla 8 ja 15).

Pakollisilla kontaktitunneilla läsnäolovelvollisuus 7/9. Vapaaehtoisilla kontaktitunneilla (joka neljäs kontaktikerta) ei läsnäolovelvollisuutta. Kontaktitunneilla runsaasti pienryhmätyöskentelyä (pienryhmätyöskentelyn aikana kamerat pidetään auki).

Kontaktikertojen aikana pitää keskittyä opiskeluun. Muiden aikojen tekeminen samaan aikaan häiritsee sekä omaa että muiden opiskelijoiden keskittymistä opiskeluun.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.