Syksy
Opintojakson nimi Espanja 3, 5 op
Opintojakson ajankohta 14.09.2022 - 14.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Liisa Hannuksela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Espanja 3, 5 op

14.09.2022 - 14.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Työnhaku, työhön liittyvät sähköpostiviestit ja puhelut, työelämän tavallisimmat puhetilanteet, yrityksestä kertominen.

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy tavallisimmista jokapäiväiseen työelämään liittyvistä kielenkäyttötilanteista. Opiskelija osaa kielen perusrakenteet, perussanastoa sekä yleisluontoista työelämän sanastoa.Tavoitetaso A2/B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

 

Edeltävyysehdot

Espanja 1 (5 op) + Espanja 2 (5 op) tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kontaktitunneilla verkossa 70% läsnäolopakko (suullisia tehtäviä tehdään ainoastaan kontaktituntien aikana). Niitä ei voi korvata muilla tehtävillä. Pakollinen, aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn verkkotuntien aikana. Hill-oppimisympäristö verkossa. Kontaktitunnit Hillissä viikoilla 37-42 ja 44-49 keskiviikkoisin klo 16.30-18.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1). SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.