Syksy
Opintojakson nimi Espanjan alkeet 1
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 08.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Petteri Ruuska
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 25.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Espanjan alkeet 1

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintojakson kuvaus

TAVOITTEET:

Opintojakson tarkoitus: Tutustut espanjan kielen alkeisiin sekä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi opintojakson ymmärrät ja hallitset espanjan kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt käyttämään kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla.

Opintojakson osaamiset: Opintojakso kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite: Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä ja puheesta. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja.

SISÄLTÖ:

Ääntäminen

Viestintä: tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito. Esimerkiksi itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet, kellonaika ja kalenteri, harrastukset, tykkäämisen ilmaiseminen.

Kielioppi: säännöllisten ja tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- eli nykymuodot, myönteinen ja kielteinen lause, kysymysten muodostus, persoonapronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, adjektiivien taivutus ja paikka, rakenne ”tykätä jostakin”.

Kulttuurituntemus: espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteitä, viestintäkulttuuri sekä Espanjan maatuntemus.

Edeltävyysehdot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti. Ei edellytä aiempia opintoja kielestä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, mahdolliset välitestit ja lopputentin hyväksytysti.

Hylätty: Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus 2.9.-8.12.2024 (4-6 Zoom-tapaamista)

Ilmoittautumistiedot

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.