Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Espanjan jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 25.01.2023 - 05.04.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutor
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.01.2023

Espanjan jatkokurssi

25.01.2023 - 05.04.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään tavallisten tekstien pääkohdat ja ymmärtää tavallista kieltä, missä käsitellään tuttuja kysymyksiä ja arkisia teemoja. Opiskelija pystyy tuottamaan yksinkertaisia ​​tekstejä tutuista aiheista. Opiskelija pystyy kertomaan ja kuvamaan tapahtumia, omia kokemuksiaan ja toiveitaan.

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen (CEFR = Common European Framework for Languages) taitotaso A2

Edeltävyysehdot

Kyseessä jatko-opinnot Espanjan peruskurssin aiemmin käyneille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle osallistuminen vaatii headsetin (kuulokkeet + mikrofoni) ja kameran. Opintojakson verkkotapaamisissa saatetaan edellyttää kameran käyttöä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.