Kevät
Opintojakson nimi Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 01.04.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Sorjonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa

01.04.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Ymmärrät voimavaralähtöisen ohjaamisen periaatteet ja merkityksen sote- ja työllisyyspalveluissa toteutettavassa ohjauksessa sekä osaat huomioida etäohjauksen erityispiirteet omassa työskentelyssäsi.
  • Ymmärrät toimijuuden ja osallistamisen käsitteet ja niiden edistämisen merkityksen osana etäohjausta sekä osaat soveltaa työssänsä käytettäviä menetelmiä ja tehtäviä etäohjaukseen sopiviks

Sisältö

  • Ohjauksen periaatteet ja voimavaralähtöinen ohjaus
  • Etäohjauksen erityispiirteet
  • Toimijuuden ja osallisuuden edistäminen etäohjauksessa
  • Etäohjausta tukevat työkalut

Arviointikriteerit

Arviointi Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot sisältävät verkkotallenteita, itsenäisesti tutustuttavaa oppimateriaalia ja tehtäviä. Neljän opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 108 tunnin työmäärää.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.