Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Etiikka sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 19.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma

Etiikka sosiaali- ja terveysalalla

19.09.2022 - 19.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnistaa erilaiset teoreettiset lähtökohdat etiikan tarkastelulle. Tunnistaa toimintaan ja tilanteisiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Osaa tarkastella oman ammatillisen toimintansa seurauksia etiikan näkökulmasta ja perustella ne. Sisältö: Mitä etiikan teoreettiset lähtökohdat ovat? Millaisia näkökulmia etiikan tarkasteluun on sosiaali- ja terveysalalla? Millaisia eettisiä haasteita liittyy sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn? Millaisia seurauksia erilaisilla ammatillisilla valinnoilla voi olla etiikan näkökulmasta? Miten erilaisia teoreettisia näkökulmia sovelletaan ja perustellaan sosiaali- ja terveysalalla?

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija osaa

a.käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä c.hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia d.arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa g.perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää kaksi verkkotenttiä.