Syksy
Opintojakson nimi Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Lauri Saarelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 24.08.2022 - 20.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Kokonaisuuteen kuuluu neljä osiota, jotka käsittelevät etiikkaa ja digitalisaatiota sosiaali- ja terveysalalla. Viimeinen osio on lopputesti, jossa testataan osaamistasi eri osioista.

  • Kurkistus etikkaan
  • Digitalisaatio ja etiikka
  • Käytännön näkökulmia
  • Lopputesti

Arviointikriteerit

Kokonaisuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson lisätiedot

Kokonaisuuden viimeinen osio on lopputesti, jossa testataan osaamistasi eri osioista. Kokonaisuuden laajuus on mitoitettu noin yhden opintopisteen laajuiseksi (27 h työtä).

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.