Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi EU Law – e-Commerce, Consumer Rights and Social Dumping
Opintojakson ajankohta 02.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Rosli Kamarul-Baharin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittautumistiedot

EU Law – e-Commerce, Consumer Rights and Social Dumping

02.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

The student will develop knowledge and insight into the legal environment which regulates business practice relating to ecommerce, human resource and consumer rights from the perspective of the firm. By the end of the course the student will be able to identify legal sources and understand their application in business practice.

  • Structure and fundamental principles of the EU internal market
  • E-commerce regulation and practice
  • Consumer rights
  • Free movement of services and the posted worker

Edeltävyysehdot

None.

Arviointikriteerit

Satisfactory

Students have achieved the course objectives fairly. Students will be able to identify, define and use the course subject area’s concepts and models. The student understands the criteria and principles of the expertise development.

Good

Students have achieved the course objectives well, even though the knowledge and skills need improvement on some areas. Students are able to define the course concepts and models and are able to justify the analysis. The student is able to apply their knowledge in leisure, study and work situations. The student understands the importance of expertise in the field of business and is able to analyze his/her own expertise.

Excelent

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja mallit. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida liiketalouden alan asiantuntijuutta ja omaa asiantuntijaksi kehittymistään.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Online Learning
  • Problem-based Learning
  • Guided Assignment

(1) This fully online course has no scheduled lecture sessions (2) Weekly announcements are made guiding the weekly learning process (3) Assignments are submitted in e-format

The Online Learning Platforms for teaching and learning are:

– Metropolia Oma: weekly learning guidance, learning materials, recommended reading and assignments – Microsoft Teams: quizzes and class exercises

Opintojakson tiedot

Weekly announcements guiding the learning process Assignment submission dates will be available at start of the course

Ilmoittautumistiedot

Course quota for CampusOnline Student is 40.