Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi eVammaisuus ja sosiokulttuurinen vammaistyö
Opintojakson ajankohta 08.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Raija Koskinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

eVammaisuus ja sosiokulttuurinen vammaistyö

08.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vammaisuutta ja vammaisuuden moninaisuutta yhteiskunnassa
 • arvioi vammaisuuteen liittyviä palvelutarpeita
 • jäsentää vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää
 • tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen vammaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisessa

Arviointikriteerit

 

Arviointi Opintojakson arviointi muodostuu opiskelijan itsearvioinnista (20%) ja vastaavan opettajan arvioinnista (80%). Arvioinnin perusteena on arviointimatriisi, jossa on oma arviointiosuus kullekin opintojakson neljälle teemalle: 1) Asiakasryhmä, 2) Tietopohja toiminnan perustana, 3) Yhteiskunnalliset rakenteet ja 4) Monialaisen työn näkökulmat.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussa learn moodle -verkko-oppimisympäristössä suoritettava kokonaisuus.

On suositeltavaa, että aloitat opintojakson teemojen läpikäynnin ja tehtävän tekemisen opintojakson alkaessa 8.5.2023, jolloin vastuuopettajan ohjaus on tarvittaessa hyödynnettävissä viikottain ajalla 8. – 31.5.2023.

Opintojakson sisältöihin perustuva osaaminen osoitetaan blogi-tehtävällä. Palauta linkki valmiiseen blogiisi arviointia varten ohjeiden mukaisesti learn moodle -ympäristössä viimeistään 31.8.2023

Opintojakson tiedot

Opintojakso on itsenäisesti, omassa aikataulussasi opiskeltava kokonaisuus, jossa kartutat osaamistasi vammaisuudesta ja sosiokulttuurisesta vammaistyöstä neljään toisiaan täydentävään opintojakson teemaan perehtyen.

Opintojakson kuluessa teet kumuloituvaa oman oppimisen koontia, joka koostuu eri tehtävistä, lukemistasi aineistoista ja omista pohdinnoistasi.  Lue toteutussuunnitelmasta tarkempi  informaatio opiskelusta, työskentelytavoista, oppimateriaaleista ja ohjauksesta opintojakson aikana!

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus.