Kevät
Opintojakson nimi Excel 365 – Edistynyt käyttö
Opintojakson ajankohta 22.11.2021 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 31.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Excel 365 – Edistynyt käyttö

22.11.2021 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
 • Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta Microsoft Office -tuotteista ja Excel-taulukkolaskennasta ja jotka haluavat syventää osaamistaan.

Opintojakson sisältö

 • Kurssi on laadittu Excel 365- ja Excel 2019 -versioille. Ohjeet soveltuvat myös selainpohjaiselle Excelille ja Excelin aikaisemmille versioille.
 • Kurssin teoria opiskellaan oppitunneilla, jotka käydään läpi järjestyksessä. Kurssin lopuksi tehdään verkkopohjainen loppukoe.
 • Kurssimateriaalit ja harjoitustiedostot ladataan Metropolian Moodlesta.
 • Käytännön esimerkit ja harjoitukset tehdään Excel-ohjelmalla opiskelijan omalla työasemalla. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien oppilaitosten oppilaat ja opettajat voivat hankkia ilmaisen Office 365 Education -ohjelmistopaketin, johon Excel 365 sisältyy.

Maksuton kuukauden Office 365 -kokeiluversio voidaan ladata Microsoftilta. Myös vanhempia Excel-versioita voidaan käyttää soveltuvin osin.

Edeltävyysehdot

Kokemus Microsoft Office -tuotteista ja Excel-taulukkolaskennasta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
 • Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun kaikki oppitunnit on käyty läpi sekä lopputentti läpäisty.
 • Lopputentissä on noin 50 monivalintatehtävää ja kesto on 150 minuuttia.
 • Alin hyväksymispistemäärä on 700/1000. Jos tulos jää sen alle, testi on uusittava. Tentti voidaan uusia 3 kertaa!
 • Tentti suoritetaan etänä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Opiskelu tapahtuu oppitunneilla. Oppitunnit sisältävät yhden tai useampia teoriasivuja ja käytännön harjoituksia.
 • Oppitunneilla perehdytään Excelin ominaisuuksiin valmiiden mallitiedostojen avulla, jotka ladataan Moodle-työtilasta. Opiskelija suorittaa asetukset ja komennot annettujen ohjeiden mukaisesti omalla työasemallaan.
 • Oppitunnit käydään järjestyksessä. Kun oppitunti on suoritettu, seuraava oppitunti avautuu opiskeltavaksi.
 • Huomaa, että oppitunnit voivat sisältää useita sivuja. Linkki seuraavalle sivulle on edellisen sivun lopussa. Viimeisellä sivulla on oppitunnin loppu -linkki.
 • Kurssin lopuksi tehdään verkkotentti. Tentti avautuu viimeisen oppitunnin jälkeen.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty
 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan kurssin
 • Kurssin hinta on 20 euroa.