Non-stop
Opintojakson nimi Excel 365 – Edistynyt käyttö
Opintojakson ajankohta 05.10.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.10.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Excel 365 – Edistynyt käyttö

05.10.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kokemusta Microsoft Office -tuotteista ja Excel-taulukkolaskennasta ja jotka haluavat syventää osaamistaan.

 • Kurssi on laadittu Excel 365- ja Excel 2019 -versioille. Ohjeet soveltuvat myös selainpohjaiselle Excelille ja Excelin aikaisemmille versioille.
 • Kurssin teoria opiskellaan oppitunneilla, jotka käydään läpi järjestyksessä. Kurssin lopuksi tehdään verkkopohjainen loppukoe.
 • Kurssimateriaalit ja harjoitustiedostot ladataan Metropolian Moodlesta.
 • Käytännön esimerkit ja harjoitukset tehdään Excel-ohjelmalla opiskelijan omalla työasemalla. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien oppilaitosten oppilaat ja opettajat voivat hankkia ilmaisen Office 365 Education -ohjelmistopaketin, johon Excel 365 sisältyy.
 • Maksuton kuukauden Office 365 -kokeiluversio voidaan ladata Microsoftilta.
 • Myös vanhempia Excel-versioita voidaan käyttää soveltuvin osin.

Edeltävyysehdot

Kokemus Microsoft Office -tuotteista ja Excel-taulukkolaskennasta.

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun kaikki oppitunnit on käyty läpi sekä lopputentti läpäisty. Lopputentin voi tehdä sen jälkeen kun kaikki oppitunnit on ensin käyty läpi.

Lopputentissä on noin 50 monivalintatehtävää ja kesto on 150 minuuttia.

Alin hyväksymispistemäärä on 700/1000. Jos tulos jää sen alle, testi on uusittava. Tentti voidaan uusia 3 kertaa!

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.

 • Opiskelu tapahtuu oppitunneilla. Oppitunnit sisältävät yhden tai useampia teoriasivuja ja käytännön harjoituksia.
 • Oppitunneilla perehdytään Excelin ominaisuuksiin valmiiden mallitiedostojen avulla, jotka ladataan Moodle-työtilasta. Opiskelija suorittaa asetukset ja komennot annettujen ohjeiden mukaisesti omalla työasemallaan.
 • Oppitunnit käydään järjestyksessä. Kun oppitunti on suoritettu, seuraava oppitunti avautuu opiskeltavaksi.
 • Huomaa, että oppitunnit voivat sisältää useita sivuja. Linkki seuraavalle sivulle on edellisen sivun lopussa. Viimeisellä sivulla on oppitunnin loppu -linkki.
 • Kurssin lopuksi tehdään verkkotentti. Tentti avautuu viimeisen oppitunnin jälkeen. Tentti suoritetaan etänä.

Opintojakson tiedot

 • Opiskelu tapahtuu oppitunneilla. Oppitunnit sisältävät yhden tai useampia teoriasivuja ja käytännön harjoituksia.
 • Oppitunnit käydään järjestyksessä. Kun oppitunti on suoritettu, seuraava oppitunti avautuu opiskeltavaksi.
 • Tentti avautuu viimeisen oppitunnin jälkeen.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.