Syksy
Opintojakson nimi Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa
Opintojakson ajankohta 25.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juha Kuula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 29.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

25.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoite:
 • Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan opiskelussa sekä työelämässä tekniikan ja liikenteen alalla.
 • Opiskelija osaa valita ja soveltaa tilanteeseen soveltuvia analyyttisia ja laskennallisia menetelmiä
 • Opiskelija osaa kerätä ja tulkita tarkoituksen mukaista tietoa sekä käsitellä sitä

Sisältö:

 • Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
 • Merkkijonojen käsittely
 • Suurien tietoaineistojen käsittely
 • Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot
 • Lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen
 • Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
 • Pivot-taulukoiden sekä -kaavioiden perustoiminnot

Edeltävyysehdot

ICT-valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Tehtävien palautusaikataulu kerrotaan opintojakson alussa. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

 1. arviointivaihe: 01.12.2022
 2. arviointivaihe: 01.12.2022
 3. arviointivaihe: 15.12.2022

Opintojakson päättymispäivä 14.12.2022

Opintojakson aloitusinfo järjestetään 14.09.2022 kello 17.00 verkossa. Osoite lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Opintojakson tiedot

Julkinen opiskelumateriaali koostuu Microsoftin toimisto-ohjelmien ohjekirjastosta. (https://support.office.com/fi-fi)

Opintojakson lisätiedot

Palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!