Non-stop
Opintojakson nimi Food Business Challenge
Opintojakson ajankohta 02.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Lotta Haapala, Sanni Nikumatti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.03.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Food Business Challenge

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Food Business Challenge on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vuosittain järjestämä valtakunnallinen opiskelijakilpailu, jossa etsitään ruokasektoriin liittyviä uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita. Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut, ja siihen voi osallistuja joko yksin tai tiimin kanssa. Kisan voittajalle on luvassa tuotepalkintoja, rahan arvoisia idean kehityspalveluita ja näkyvyyttä. Food Business Challenge -kurssi tukee kilpailuun osallistumista.

Opintojakson osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa tunnistaa ja edistää ruokaketjuun liittyviä uusia ideoita ja mahdollisuuksia.
  • Opiskelija osaa tulkita alan toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä ja tulevaisuuden trendejä.
  • Opiskelija tuottaa itsenäisesti tai tiimissä kilpailun painopisteet huomioivan ideakuvauksen.
  • Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet hioa ideansa toteutuskelpoiseksi konseptiksi.

Opintojaksolla syntynyttä ideaa tarkastellaan erityisesti seuraavista näkökulmista:

  • Idean ainutlaatuisuus ja lisäarvo
  • Markkinoilla oleva mahdollisuus tai tarve
  • Liiketaloudellinen näkökulma ja riskit
  • Toteuttamiseen tarvittava osaaminen
  • Vastuullisuus, kestävän kehityksen näkökulma ja digitalisaation mahdollisuudet

Edeltävyysehdot

Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus: Verkkokurssin hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson oppimistehtävien tekemistä ja niistä koostuvan kilpailun kriteerien mukaisen ideakuvauksen luomista. Ideakuvaus tulee palauttaa määräajan puitteissa (2op). Mikäli opiskelija osallistuu Food Business Challenge -kilpailuun ja etenee finaaliin, hän saa opintojaksosta yhden opintopisteen lisää (yht. 3op).

Hylätty: Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa. Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opiskelija perehtyy opintojakson verkkomateriaaleihin ja tuottaa oppimistehtävistä koostuvan kilpailun kriteerien mukaisen ideakuvauksen. Ideakuvauksen voi tuottaa joko itsenäisesti tai opiskelijatiimissä. Opintojaksolle on mahdollista osallistua myös jättämättä ideaansa kilpailuun.

Opintojakson tiedot

Oppimistehtävät palautetaan word- tai pdf-tiedostona, videona tai muussa opiskelijan tuottamassa sähköisessä muodossa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle ovat tervetulleita kaikki opiskelijat tutkintoalasta riippumatta. Juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuuden ruoka näyttää, miten sitä tuotetaan, ostetaan ja kulutetaan. Vain taivas on rajana!

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).